Phòng, Ban chuyên môn Sở - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Phòng quản lý xây dựng công trình (Construction management Division)

Phòng Kế hoạch - Tài chính ( Financial Planning Division

Phòng Tổ chức - Hành chính (Personnel and Administration Division

Thanh tra Sở (Inspectorate Division)

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1636

Tổng lượt truy cập: 3.351.685