Các đề tài NCKH - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Hàu Răng cưa, điểm nhấn ẩm thực của Du khách khi đến Cồn Cỏ, cần được quản lý và khai thác bền vững!

Khu bảo tồn biển (KBTB) đảo Cồn Cỏ được đánh giá là một trong những vùng có đa dạng sinh học cao. Đến nay các nghiên cứu đã ghi nhận được 954 loài sinh vật biển, trong đó có 133 loài thực vật phù du, 97 loài động vật phù du, 136 loài san hô, 182 loài cá rạn san hô, 302 loài động vật đáy, 96 loài rong...

Hiện trạng khai thác và phân bố của hàu Răng cưa (Hyotissa hyotis Linnaeus, 1758) ở khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2022 đến tháng 5/2023, gồm 02 nội dung chính: (i) Đánh giá hiện trạng khai thác và (ii) phân bố của hàu Răng cưa (Hyotissa hyotis) tại Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu đã ghi nhận hàu Răng cưa khai thác ở khu vực nghiên cứu có khối lượng...

Quảng Trị: Cá chim vây vàng, đối tượng nuôi mới đầy triển vọng

Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế sản xuất

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 1655

Tổng lượt truy cập: 3.351.704