Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Phòng quản lý xây dựng công trình

 

 

Điện thoại:0233.3854.392

Phòng quản lý xây dựng công trình
Điện thoại:0233.3854.392
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Nguyễn Ngọc TuấnPhòng, Ban chuyên môn Sở
Điện thoại:0905082234
02333854392
Email: nguyenngoctuan@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng

2 Lê Hà Thành

Email: lehathanh@quangtri.gov.vn
Phó trưởng phòng

3 Nguyễn Ngọc Hà

Email: nguyenngocha@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

4 Dương Phước Sinh

Email: duongphuocsinh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 391

Tổng lượt truy cập: 677.526