Chăn nuôi và Thú y - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 24/2022/TT-BNNPTNT Quy định vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật 30/12/2022
2 15/2022/TT-BNNPTNT Quy định về kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm đối với mật ong 24/10/2022
3 13/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về quản lý thuốc thú y 28/09/2022
4 10/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01/6/2016 quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y 14/09/2022
5 09/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn 19/08/2022
6 06/2022/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản 28/07/2022
7 46/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi 13/07/2022
8 07/2022/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y, chăn nuôi 10/01/2022
9 09/2021/TT-BNNPTNT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn 12/08/2021
10 14/2021/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi 01/03/2021
1 2 3 4 5 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 693

Tổng lượt truy cập: 3.363.537