Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính ( Financial Planning Division

Điện thoại:0233.3555572

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Thị Thanh Hương

Điện thoại: 0915703045

Email: lethithanhhuong@quangtri.gov.vn

Phó trưởng

phòng phụ trách

2

 

Lê Thị Oanh

Điện thoại: 0935149555

Email: lethioanhquangtri.gov.vn

Phó trưởng phòng

 

3

Hồ Sỹ Hiền

Điện thoại: 0913549555

Email: hosyhien@quangtri.gov.vn

Chuyên viên

 

4

Ngô Thành Sơn

Điện thoại: 0888546686

Email: ngothanhson@quangtri.gov.vn

Chuyên viên  
5

Trần Thị Minh Nguyệt

Điện thoại: 0948660456

Email: tranthiminhnguyet@quangtri.gov.vn

Phụ trách kế toán  
6

Nguyễn Ngọc Thạch

Điện thoại: 0948454359

Email: nguyenngocthach@quangtri.gov.vn

Chuyên viên  
7

Nguyễn Đức Trung

Điện thoại: 0947787248

Email: nguyenductrung@quangtri.gov.vn

Chuyên viên  
8

Lê Chí Bính

Điện thoại: 0829174929

Email: lechibinh@quangtri.gov.vn

Chuyên viên  
9

Lê Quang Thảo

Điện thoại: 0942557159

Email: lequangthao@quangtri.gov.vn

Chuyên viên  

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 4663

Tổng lượt truy cập: 2.114.320