Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Điện thoại:0233.3555572

 

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Lê Thị Thanh Hương
Email: lethithanhhuong@quangtri.gov.vn

Phó trưởng

phòng

2 Lê Chí Bính
Email: lechibinh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

3 Hồ Sỹ Hiền
Email: hosyhien@quangtri.gov.vn
Chuyên viên

4 Ngô Thành Sơn
Email: ngothanhson@quangtri.gov.vn
Chuyên viên  
5 Trần Thị Minh Nguyệt Phụ trách kế toán  
6 Nguyễn Ngọc Thạch Chuyên viên  
7 Nguyễn Đức Trung Chuyên viên  
8 Lê Thị Oanh Phó trưởng phòng  

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 210

Tổng lượt truy cập: 677.344