Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thanh tra Sở

Điện thoại:0233.3856.542

Thanh tra Sở
Điện thoại:0233.3856.542

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hoàng Quang Thịnh
Điện thoại:0942188279
02333856542
Email: hoangquangthinh@quangtri.gov.vn
Chánh Thanh tra

2 Hồ Thị Nghi Xuân
Điện thoại:0946363581
Email: hothinghixuan@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra

3 Lê Thị Lành

Email: lethilanh@quangtri.gov.vn
Thanh tra viên

4 Võ Thành Tâm Chuyên viên  

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 282

Tổng lượt truy cập: 677.417