Tin tức cải cách hành chính - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Hướng dẫn ứng dụng Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác điện tử (eCDT) để tiến đến cấp Giấy chứng nhận nguyên liệu thủy sản khai thác (Giấy SC) và Giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản...

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhất là việc ứng dụng Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác điện tử (eCDT) để xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; theo dõi, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác liên thông...

Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024

Thực hiện kế hoạch số: 255/KH-SNN ngày 24/01/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn xây dựng Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền...

Trung tâm Khuyến Nông triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 224/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT. Nhằm tuyên truyền...

Ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa

Chi cục Kiểm lâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, thống nhất đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trong giai đoạn hiện...

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ viên chức theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả

Khuyến nông Quảng Trị tích cực áp dụng chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả sản xuất của nông dân

Chuyển đổi số được coi là giải pháp đột phá mà tỉnh Quảng Trị tập trung chỉ đạo thực hiện trong 8 ngành (trong đó có ngành nông nghiệp và PTNT) từ năm 2020 - 2030 theo Kế hoạch số 5980/ KH-UBND ngày 28/12/2020. Nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng...

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tập trung thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2024

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp và quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt

CHI CỤC KIỂM LÂM CHỦ ĐỘNG, LINH HOẠT ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1 2 3 4 5 6 »

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1708

Tổng lượt truy cập: 3.351.756