Chất lượng, chế biến và PT thị trường - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 32/2022/TT-BNNPTNT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/12/2022
2 124/2021/NĐ-CP Nghị định 124/2021/NĐ-CP Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế 28/12/2021
3 17/2021/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ nông nghiệp và PTNT 20/12/2021
4 111/2021/NĐ-CP Nghị đinh 111/2021/NĐ-CP Sửa đổ, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa 09/12/2021
5 38/2018/TT-BNNPTNT THÔNG TƯ Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/12/2018
6 17/2018/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 31/10/2018
7 115/2018/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM 04/09/2018
8 44/2018/BTC Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 07/05/2018
9 15/2018/NĐ-CP Nghị định 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 02/02/2018
10 43/2017/NĐ-CP Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa 14/04/2017
1 2 »

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1466

Tổng lượt truy cập: 3.351.514