Tuyển dụng - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Sở NN và PTNT

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đợt 2 năm 2023 (Ban hành kèm theo quyết định số: 311/QĐ-SNN, ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2023 của Sở NN và PTNT

DANH MỤC TÀI LIỆU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đợt 2 năm 2023 (Ban hành kèm theo quyết định số: 311/QĐ-SNN, ngày 24/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị)

Thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT đợt 2, năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đợt 2, năm 2023

Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở năm 2023

Tải nội dung đính kèm tại đây

Thông báo kết quả kiểm tra, sát hạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các cơ quan, đơn vị thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023.

Danh sách chi tiết tại đây

Thông báo Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2023

Thông báo dánh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia phỏng vấn, sát hạch tuyển dụng viên chức năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Quyết định ban hành danh mục tài liệu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

THÔNG BÁO Danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn, xét tuyển cán bộ chuyên trách vào làm việc tại dự án SFM thuộc Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Trị

Thông báo Tuyển dụng cán bộ chuyên trách Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Nhân rộng quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng tại Việt Nam“-SFM/GIZ

Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 Quy định chi tiết về hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về nội dung hợp...

1 2 3 4 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 37

Tổng lượt truy cập: 3.360.673