Kinh tế hợp tác và PTNT - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 34/2023/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 28/03/2023
2 3159/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch đổi mới và phát triển HTX nông nghiệp của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 – 2026, định hướng đến năm 2030 12/12/2022
3 99/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 09/12/2022
4 100/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 09/12/2022
5 3011/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển KTTT, HTX trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 24/11/2022
6 68/2022/NQ-HĐND Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Trị 18/10/2022
1

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1359

Tổng lượt truy cập: 3.351.407