CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

BÀI TUYÊN TRUYỀN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2024

Trung tâm Khuyến Nông triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về Thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2024; Kế hoạch số 224/KH-SNN của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị về cải cách hành chính Sở Nông nghiệp và PTNT. Nhằm tuyên truyền...

Ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tại Ban quản lý Khu BTTN Bắc Hướng Hóa

Chi cục Kiểm lâm thực hiện sắp xếp, kiện toàn lại bộ máy bên trong theo hướng tinh gọn, thống nhất đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp bền vững trong giai đoạn hiện...

Khuyến nông Quảng Trị tích cực áp dụng chuyển đổi số giúp nâng cao hiệu quả sản xuất của nông dân

Chuyển đổi số được coi là giải pháp đột phá mà tỉnh Quảng Trị tập trung chỉ đạo thực hiện trong 8 ngành (trong đó có ngành nông nghiệp và PTNT) từ năm 2020 - 2030 theo Kế hoạch số 5980/ KH-UBND ngày 28/12/2020. Nhằm tạo động lực mới cho tăng trưởng, phát triển kinh tế nông nghiệp, thúc đẩy sản xuất hàng...

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cấp và quản lý mã số vùng trồng lĩnh vực trồng trọt

Hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Nâng cao cải cách hành chính ở Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Chi cục Thủy sản đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để nâng cao các tiêu chí chống khai thác hải sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương và địa phương, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy sản đã quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về công...

Chi cục Thủy sản đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính

Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2023, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đạt được trong năm 2022, ngay từ đầu năm Chi cục Thủy sản đã xây dựng kế hoạch số 08/KH-CCTS ngày 09/02/2023 về tuyền truyền cải cách hành chính năm 2023, kế hoạch số 01/KH-CCTS ngày...

1 2 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 2517

Tổng lượt truy cập: 3.360.542