Ban lãnh đạo - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

 

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Hồ Xuân Hòe

Giám đốc Sở (Director of the Department)

ĐT: 0913.476.083

Email: hoxuanhoe@quangtri.gov.vn

                                                                      

2 Nguyễn Phú Quốc

Phó Giám đốc Sở (Deputy Director of Department )       

ĐT: 0914.425.891

Email: nguyenphuquoc@quangtri.gov.vn

 

3 Nguyễn Hồng Phương

Phó Giám đốc Sở (Deputy Director of Department )   

ĐT: 0913.684.909

Email: nguyenhongphuong@quangtri.gov.vn

4 Nguyễn Hữu Vinh

Phó Giám đốc Sở (Deputy Director of Department )   

ĐT: 0986.614.777

Email: nguyenhuuvinh@quangtri.gov.vn

 

 

5

 

 

Phan Văn Phước

 Phó giám đốc Sở (Deputy Director of Department )   

ĐT: 0913.349389

Email: phanvanphuoc@quangtri.gov.vn

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 2558

Tổng lượt truy cập: 3.360.582