Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 27/5/2024 Ban quản lý các Dự án Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và PNTT) phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh và Triệu Phong; UBND các xã Vĩnh Thủy, Trung Sơn và Triệu Ái nghiệm thu, bàn giao các tuyến đường lâm sinh thuộc Đề án phát triển vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2022-2025 theo Quyết định số 1088/QĐ-BNN-KTHT ngày 25/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Đề án phát triển vùng nguyên liệu hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 05 tuyến đường. Sau hơn 05 tháng thi công gói thầu GT13A được Công ty TNHH Đông Anh thi công hoàn thành, bàn giao cho chủ đầu tư và địa phương đưa vào sử dụng.

Theo đó, tuyến đường tại xã Triệu Ái huyện Triệu Phong chiều dài 4,02 km; tuyến đường tại xã Vĩnh Thủy huyện Vĩnh Linh dài 2,84 km; tuyến đường tại xã Trung Sơn huyện Gio Linh chiều dài 2,20 km thuộc đường giao thông nông thôn loại B, kết cấu mặt đường BTXM rộng 3,5m.

Một số hình ảnh tại hiện trường bàn giao các tuyến đường

 

 

 

 

Việc xây dựng các tuyến đường lâm sinh này là rất cần thiết, mang lại những lợi ích lâu dài, bền vững cho phát triển kinh tế rừng của địa phương, nó giúp cho việc trồng, chăm sóc, khai thác và vận chuyển lâm sản của bà con thuận lợi hơn, làm tăng giá trị của các cánh rừng trồng tại đây. Đa số hộ dân đều nhận thấy lợi ích và đồng tình hiến đất để mở đường vào các khu sản xuất.

Xây dựng vùng nguyên liệu sản phẩm nông, lâm, thủy sản đạt chuẩn, quy mô tập trung trên cơ sở liên kết bền vững với các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ là xu thế tất yếu của nền nông nghiệp hàng hóa, hiện đại, hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay. Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh tiến trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp, vùng nguyên liệu được xác định là điểm khởi đầu và là nền tảng để phát triển các chuỗi giá trị nông, lâm, thủy sản hiệu quả, bền vững.

 

Đang truy cập: 7

Hôm nay: 5010

Tổng lượt truy cập: 3.424.747