Chất lượng, chế biến và PT thị trường - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 32/2022/TT-BNNPTNT THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 30/12/2022
2 32/2019/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị . 29/07/2019
3 38/2018/TT-BNNPTNT THÔNG TƯ Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 25/12/2018
4 17/2018/TT-BNNPTNT Thông tư Quy định phương thức quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thuỷ sản không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT 31/10/2018
1

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 356

Tổng lượt truy cập: 1.991.622