Tuyên truyền phổ biến pháp luật - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Về việc phổ biến danh sách cấp mới, gia hạn, điều chỉnh chứng chỉ năng lực tổ chức và cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

Về việc phổ biến Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 30/6/2023 về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Về việc phổ biến Quyết định số 185/QĐ-SXD ngày 20/11/2023 về việc cấp mới chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Phổ biến Quyết định số: 176/QĐ-SXD ngày 03/11/2023 về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Phổ biến danh sách cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Phổ biến Quyết định về việc cấp mới, gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Phổ biến các Quyết định: số 145/QĐ-SXD, 147/QĐ-SXD và 148/QĐ-SXD của Sở Xây dựng

Phổ biến danh sách cấp chứng chỉ năng lực các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Phổ biến Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 28/4/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Phổ biến danh sách cấp chứng chỉ năng lực các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng

Phổ biến các Quyết định số: 71/QĐ-SXD ngày 13/6/2023, 72/QĐ-SXD ngày 13/6/2023, 74/QĐ-SXD ngày 22/6/2023 của Sở Xây dựng về việc cấp chứng chỉ năng lực tổ chức tham gia hoạt động xây dựng.

Phổ biến Nghị định số 35/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1 2 »

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 498

Tổng lượt truy cập: 1.991.766