Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

        Thực hiện Kế hoạch số 1182/KH-SNN ngày 16/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị về việc tổ chức Cuộc thi "Xây dựng video tuyên truyền về công tác cải cách hành chính" năm 2024. Với mục tiêu tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ công chức chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh và của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021- 2025, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Sở Nông nghiệp và PTNT nói riêng và hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà nói chung.  Chi cục Phát triển nông thôn đã xây dựng kế hoạch tham gia với một tiểu phẩm ấn tượng.

       Tiểu phẩm mang tên "Tuyên truyền, hướng dẫn thủ tục 'Hỗ trợ dự án liên kết cấp tỉnh'".  Với nội dung đơn giản, ngắn gọn, gắn liền với thực tế, video đã truyền tải hiệu quả quy trình thủ tục hành chính của đơn vị đến người xem.

 

Cuộc thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức về cải cách hành chính trong ngành Nông nghiệp và PTNT, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới trong công tác tuyên truyền. Chi cục Phát triển nông thôn kỳ vọng sẽ góp phần vào thành công chung của cuộc thi và lan tỏa thông điệp tích cực về cải cách hành chính đến cộng đồng.

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 763

Tổng lượt truy cập: 3.363.607