Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 08 tháng 4 năm 2024, tại xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh các sáng lập viên đã tổ chức Hội nghị thành lập hợp tác xã (HTX) nông sản hữu cơ Gio Linh. Đến dự Hội nghị có đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX tỉnh; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Gio Mỹ và thành viên HTX.

Ảnh: Hội nghị thành lập HTX nông sản hữu cơ Gio Linh

HTX có 150 thành viên thuộc các thôn Phước Thị, An Mỹ, Cẩm Phổ, vốn điều lệ 500.000.000 đồng, tổ chức sản xuất và dịch vụ cho trên 50 ha lúa hữu cơ. HTX sẽ thực hiện các dịch vụ cơ bản cho thành viên như: làm đất; thu hoạch lúa; cung ứng lúa giống; mua chung vật tư nông nghiệp; sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên; với phương châm là thay đổi phương thức sản xuất truyền thống sang sản xuất theo mô hình lúa hữu cơ tạo ra sản phẩm có chất lượng cao đáp ứng cho nhu cầu thị trường và hội nhập quốc tế đây là HTX đầu tiên của tỉnh có bước đi mới làm thay đổi tư duy trong sản xuất lúa truyền thống hiện nay.

 

Ảnh: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HTX ra mắt 

Tại hội nghị, các thành viên thống nhất thông qua Điều lệ; phương án sản xuất kinh doanh; danh sách thành viên của HTX. Đồng thời, đại biểu tiến hành bầu Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên và 02 kiểm soát viên. Ông Nguyễn Giang được Hội nghị tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, đồng thời là Giám đốc HTX. 

Kết thúc hội nghị, các thành viên đều tin tưởng rằng, việc thành lập HTX sẽ tạo điều kiện giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương có thu nhập để nâng cao cuộc sống, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của xã nhà.

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 1555

Tổng lượt truy cập: 3.351.603