Thủ tục hành chính - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân...

1. Cung cấp thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận TN&TKQ của UBND cấp xã 1.3. Lĩnh vực: Lĩnh vực Thủy lợi 1.4. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc nộp qua bưu chính công ích 1.5. Số lượng hồ sơ: 01 bộ (01 bộ bản giấy và 01 bộ bản điện tử)...

Thủ tục hành chính

Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đối với các lô vật thể vận chuyển từ vùng nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật (Mã số TTHC: 1.003984.000.00.00.H50).

1.1. Thông tin chung về TTHC 1.1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật. 1.1.2. Đạ chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 22, đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị). 1.1.3. Lĩnh vực: Bảo vệ thực vật. 1.1.4. Cách thức thực hiện:...

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) (1.003598.000.00.00.H50).

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999). 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Trực...

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở có giấy chứng nhận hết hiệu lực do xảy ra bệnh hoặc phát hiện mầm bệnh tại cơ sở đã được chứng nhận an toàn...

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999). 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Trực...

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. (1.003589.000.00.00.H50).

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999). 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Trực...

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản đối với cơ sở có nhu cầu bổ sung nội dung chứng nhận. (1.003577.000.00.00.H50).

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999). 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Trực...

Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản. (1.003612.000.00.00.H50)

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999). 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Trực...

Tên thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn (1.003810.000.00.00.H50).

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999). 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Trực...

Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật ( trên cạn và thủy sản) đối với cơ sở phải đánh giá lại (1.003619.000.00.00.H50)

1. Thông tin chung: 1.1. Cơ quan thực hiện: Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Trị 1.2. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Trị, số 22 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (số điện thoại: 0233.3636.999). 1.3. Lĩnh vực: Thú y 1.4. Cách thức thực hiện: Trực...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1788

Tổng lượt truy cập: 823.562