Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Sau 01 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 100/2022/NQ- HĐND ngày 09/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025; Nghị quyết số 34/2023/NQ- HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022- 2025.
 

Ngày 26/01/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức phiên họp đánh giá, bàn giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết: 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, 34/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2024. Tham dự cuộc họp có: Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hồng Phương chủ trì, đại diện lãnh đạo phòng Kế hoạch Tài chính; đại diện Sở Tài chính, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT tỉnh, các địa phương và Chi cục Phát triển nông thôn.


          Sau khi nghe Chi cục Phát triển nông thôn báo cáo tình hình thực hiện, khó khăn vướng mắc, tồn tại, giải pháp triển khai năm 2024 và đề xuất kiện nghị các Nghị quyết: 100/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, 34/2023/NQ- HĐND ngày 28/3/2023, các ý kiến tham gia thảo luận của các Sở ngành, Ngân hàng, các địa phương. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Hồng Phương đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị trong ngành, các địa phương tiếp tục tham mưu hướng dẫn giải quyết các khó khăn vướng mắc, tồn tại, kịp thời tuyên truyển phổ biến cho người dân, các tổ chức biết và tiếp cận các chính sách thuận tiện nhất để phát huy hiệu quả thiết thực, sát với nhu cầu thực tế./.

 

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 1573

Tổng lượt truy cập: 3.351.621