Ban lãnh đạo - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

 

 

Hồ Xuân Hòe

Giám đốc Sở

Trần Thanh Hiền

Trần Thanh Hiền

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Hồng Phương

Nguyễn Hồng Phương

Phó giám đốc Sở

Nguyễn Phú Quốc

Nguyễn Phú Quốc
 

Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Hữu Vinh

Nguyễn Hữu Vinh
 

Phó Giám đốc Sở

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 664

Tổng lượt truy cập: 347.478