Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946-11/4/2024). Ngày 5/4/2024, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên dương hợp tác xã tiêu biểu và ký cam kết về các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2024. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có Ông Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển KTTT tỉnh.

Ảnh: Ông Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đổi mới và Phát triển KTTT tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị là dịp ôn lại truyền thống hợp tác xã qua 78 năm hình thành và phát triển; cũng là dịp để tôn vinh, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp cho sự phát triển của kinh tế tập thể tỉnh nhà.

Tại hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh HTX tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương đã ký cam kết về các mục tiêu phát triển KTTT năm 2024. Theo đó, chỉ tiêu tiêu phấn đấu của năm 2024 là: xúc tiến thành lập mới từ 8 – 10 HTX nông nghiệp; 100% HTX nông nghiệp hoạt động đúng theo quy định của Luật HTX và các quy định hiện hành; ít nhất 60% HTX nông nghiệp đạt loại khá, tốt theo bộ tiêu chí đánh giá, phân loại HTX nông nghiệp; phấn đấu có trên 22% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho thành viên có 4 – 6 HTX nông nghiệp có thêm sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên.

Ảnh: Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã và đại diện lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã ký cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể năm 2024

Phát biểu tại hội nghị Ông Hà Sỹ Đồng Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ Đổi mới và Phát triển KTTT tỉnh đánh giá cao vai trò và sự đóng góp quan trọng các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua. Tin tưởng rằng trong thời gian tới sau khi Luật hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phong trào hợp tác xã của tỉnh sẽ có những chuyển biến tích cực, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 822

Tổng lượt truy cập: 3.363.666