Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 27 tháng 3 năm 2024, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hồng Phương chủ trì phiên làm việc với Chi cục Phát triển nông thôn về việc tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II và Kế hoạch năm 2024 thực hiện các nhiệm vụ của Chi cục Phát triển nông thôn. Tham dự buổi làm việc đại diện lãnh đạo phòng  Kế hoạch - Tài chính; đại diện cấp ủy, lãnh đạo, Trưởng phó các phòng của Chi cục Phát triển nông thôn.

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Minh Trí - Chi cục trưởng đã báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của đơn vị Quý I năm 2024, những nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024, triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Sở, cam kết với Lãnh đạo Sở và các Thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở; đánh giá những ưu điểm, khó khăn, tồn tại đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp định hướng Quý II/2024 và trong năm 2024.


 

Chi cục Phát triển nông thôn được Uỷ ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức tại Quyết định số 41/2023/QĐ-UBND ngày 31/12/2023. Là tổ chức hành chính thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thực hiện chức năng tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước và tổ chức thực thi pháp luật về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế trang trại, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, cơ điện nông nghiệp, bảo hiểm nông nghiệp, phát triển nông thôn, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn, bố trí dân cư, hỗ trợ giảm nghèo và an sinh xã hội nông thôn, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn theo quy định của pháp luật.

Quý I, đơn vị đã triển khai 08 nhiệm vụ trọng tâm, 06 nhiệm vụ cam kết , 03 Thông báo kết luận của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở. Trên các lĩnh vực đã tham mưu ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai thực hiện; quá trình thực hiện luôn bám sát, phối hợp với cơ sở kịp thời tháo gỡ vướng măc, khó khăn để thực hiện có hiệu quả các chương trình.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễ Hồng Phương Phó Giám đốc Sở ghi nhận sự đòng lòng, đòng sức, quyết tâm của thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Chi cục để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao năm 2024. Chi cục đã chủ động, kịp thời trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện về lĩnh vực phát triển nông thôn. Chi cục Phát triển nông thôn tiếp tục nghiên cứu, tham mưu Sở thực hiện các nhiệm vụ: kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; kinh tế trang trại; kinh tế hộ; quy hoạch và bố trí, ổn định dân cư, di dân tái định cư; phát triển nông thôn; an sinh xã hội nông thôn; đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; cơ điện nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn; Hợp phần hỗ trợ sản xuất các chương trình mục tiêu quốc gia; đề xuất những giải pháp thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực được phân công.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 755

Tổng lượt truy cập: 3.363.599