Tuyển dụng - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm vào làm việc tại Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2023

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng

Nội dung thông báo và danh sách cụ thể tại file đính kèm

Quyết định ban hành danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức tại Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng

QUYẾT ĐỊNH V/v ban hành danh mục, tài liệu sát hạch viên chức vào làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh năm 2023 GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND Tỉnh về việc ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ...

Tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023

THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023 Sở Nông nghiệp và PTNT tuyển dụng viên chức làm việc tại Quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Quảng Trị năm 2023, cụ thể:

THÔNG BÁO Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ vào kết quả tại Thông báo số 2182/TB-SNN ngày 26/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch, phỏng vấn kỳ xét tuyển...

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức năm 2022

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia tuyển dụng viên chức năm 2022

Quyết định ban hành danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức 2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị

Thông báo danh sách đủ điều kiện tham gia xét tuyển cán bộ chuyên trách vào làm việc tại Ban Quản lý dự án VFBC tỉnh Quảng Trị

VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT“QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Ở VIỆT NAM (VFBC)”

« 1 2 3 4 »

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 767

Tổng lượt truy cập: 3.363.611