Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Căn cứ vào kết quả tại Thông báo số 2182/TB-SNN ngày 26/9/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2022; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch, phỏng vấn kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT, cụ thể như sau

        1. Thời gian tổ chức tuyển dụng: Vào ngày 17/11/2022

(có lịch chi tiết gửi kèm)

2. Địa điểm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

(Địa chỉ: số 270 Hùng Vương, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị)

3. Hình thức, nội dung

- Hình thức: Phỏng vấn trực tiếp chuyên môn, nghiệp vụ và các văn bản quản lý nhà nước chuyên ngành.

- Nội dung: Thí sinh bắt thăm câu hỏi và chuẩn bị nội dung để trả lời trong thời gian 15-20 phút. Mỗi đề gồm có 02 câu liên quan đến hệ thống văn bản luật pháp chuyên ngành.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các thí sinh biết và tham dự kỳ xét tuyển đúng thời gian.

Lưu ý: Thí sinh đến dự thi phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc một trong các loại giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có dán ảnh để kiểm tra trước lúc gọi vào phòng sát hạch, phỏng vấn.

  • Chấp hành nghiêm túc quy định về phòng chống dịch bệnh COVID -19./.

TT

Dự kiến

Thời gian sát hạch

Tên đơn vị

Số lượng thí

sinh đủ điều kiện tham gia

1

Buổi sáng 7h30 ngày

17/11/2022

 Chi cục Thủy sản

01

 Chi cục Chăn nuôi và Thú y

04

 Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

04

 Trung tâm Khuyến nông

06

2

Buổi chiều

13h30 ngày

17/11/2022

 BQL RPH lưu vực sông Bến Hải

04

BQL RPH lưu vực Hướng Hóa -Đakrông

03

 Trung tâm Giống Cây trồng -Vật nuôi

07

Đang truy cập: 5

Hôm nay: 5126

Tổng lượt truy cập: 3.424.862