Tuyển dụng - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm Giống Thủy sản

Thông báo kết quả sát hạch, phỏng vấn tuyển dụng viên chức năm 2021

Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch, phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Căn cứ vào kết quả tại Thông báo số 851/TB-SNN ngày 10/05/2021của Sở Nông nghiệp và PTNT về thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2021; Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo triệu tập các thí sinh đủ điều kiện tham gia sát hạch, phỏng vấn kỳ xét tuyển...

DANH SÁCH THÌ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia xét tuyển viên chức năm 2021

Kế hoạch xét tuyển viên chức 2021

Kế hoạch xét tuyển viên chức 2021

Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức 2021

Danh mục tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức 2021

« 1 2 3 4

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 622

Tổng lượt truy cập: 3.363.465