Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Những chuyển biến trong phát triển hợp tác xã ở Vĩnh Linh

(QTO) - Triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay, hầu hết các hợp tác xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã phát triển, thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, khẳng định tính hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ đó góp phần tạo động lực cho nông nghiệp,...

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm triển khai Luật HTX 2012

Sau khi Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” đến nay, Tỉnh ủy Quảng Trị đã triển khai thực hiện nghị quyết với việc ban hành nhiều chương trình hành động, chỉ thị...

Thúc đẩy tiếp cận thị trường cho các sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị được triển khai một cách đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Mục tiêu là củng cố, nâng cấp các sản phẩm chủ lực có thế mạnh, sản phẩm đặc sản của địa phương; phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh; tái cơ cấu về tổ chức, nhà xưởng, quy...

Nâng cao vài trò hợp tác xã trong liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản

Việc liên kết giữa Hợp tác xã và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp của tỉnh phát triển mạnh trong 03 năm trở lại đây và đem lại hiệu quả cao cho người dân, thúc đẩy việc nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm của tỉnh, đặc biệt là các sản phẩm OCOP, nhờ đó năng...

Hội nghị tổng kết Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Ngày18/12/2020, Ban Điều hành Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị tống kết thực hiện Chương trình giai đoạn 2018-2020 và định hướng, giải pháp thực hiện giai đoạn 2021-2025.

Hiệu quả từ các dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn

Năm 2020, Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai thực hiện 13 dự án hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn gắn với phát triển sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nguồn vốn sự nghiệp Ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã được phân...

Góc nhìn từ Chương trình OCOP của tỉnh Quảng Trị

Qua hơn hai năm triển khai thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị đã gặt hái được những kết quả tích cực với 53 sản phẩm OCOP, trong đó có 46 sản phẩm OCOP 3 sao và 7 sản phẩm 4 sao đã được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh đánh giá và trình UBND tỉnh công nhận....

Bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

Ngày 05 /01/2020, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn. Tới dự buổi lễ, về phía Sở Nông nghiệp và PTNT có sự hiện diện của đồng chí Trần Thanh Hiền – Phó giám đốc, cùng các đồng chí phòng Tổ chức Hành chính Sở Nông...

Giải pháp thúc đẩy ứng dụng khoa học - công nghệ trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm có lợi thế của tỉnh Quảng Trị

Trong những thập niên gần đây, khoa học công nghệ phát triển rất mạnh mẽ, nhất là trên các lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới… đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động, gia tăng hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm. Bên cạnh đó, để phát triển...

Nâng cao vai trò hợp tác xã nông nghiệp trong xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

Kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác luôn là vấn đề được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Đối với Quảng Trị điều đó càng thể hiện rất rõ, bởi lẽ kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác mà nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp hầu hết gắn liền với...

« 1 2 3 4 5 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 778

Tổng lượt truy cập: 3.363.622