Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Bài học kinh nghiệm từ việc tham quan một số mô hình hỗ trợ PTSX thuộc Chương tình MTQG giảm nghèo bền vững tại 02 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa

05 nhóm chính sách mới nổi bật của Luật Hợp tác xã năm 2023

Tại kỳ họp thứ 5 vừa qua, với 94,33% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Việc Luật Hợp tác xã được sửa đổi, bổ sung toàn diện đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho các tổ hợp tác, hơp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia vào...

Tập huấn bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ phát triển sản xuất giảm nghèo năm 2023

Diễn đàn thúc đẩy phổ biến chuẩn đầu ra một số nghề nông nghiệp phục vùng cho đào tạo nghề ở các vùng nghèo, vùng khó khăn

Đào tạo nghề gắn với phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Kế hoạch số 2015/KH-UBND ngày 19/12/2022 về đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai...

Kiểm tra, rà soát công tác bố trí ổn định dân cư năm 2023, giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 34/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025.

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã sửa đổi với nhiều điểm mới

Bỏ quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX nhằm tránh hiện tượng mua, bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần, thao túng, chi phối của một số cá nhân, tổ chức.

Quốc hội thông qua Luật Hợp tác xã sửa đổi với nhiều điểm mới

Bỏ quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX nhằm tránh hiện tượng mua, bán phần vốn góp tương tự như công ty cổ phần, thao túng, chi phối của một số cá nhân, tổ chức.

Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức đoàn doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia hội chợ Thương mại - du lịch quốc tế Nha Trang năm 2023

Sở Nông nghiệp và PTNT làm việc với UBND huyện đảo Cồn Cỏ về xây dựng Đề án di dân ra đảo Cồn Cỏ giai đoạn 2023-2025

« 1 2 3 4 »

Đang truy cập: 3

Hôm nay: 1656

Tổng lượt truy cập: 3.351.705