Phát triển nông thôn - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 29/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã việc phê duyệt Quyết định số 3685/QĐ-BNN-KTHT về Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2022-2025

GIẢI PHÁP CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ NÔNG NGHIỆP CHO LAO ĐÔNG NÔNG THÔN THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRONG THỜI GIAN TỚI

Những thách thức trong công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Hội nghị tập huấn kỹ năng nghiệp vụ kế toán cho cán bộ Hợp tác xã

Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia

Lấy ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2022 - 2025 và trao giấy chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2021

Ngày 16/9, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo kế hoạch chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2022- 2025 và trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội thảo có Ông: Hà Sỹ Đồng- UVBTVTU- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Kiểm tra, rà soát công tác bố trí dân cư các vùng nguy cơ xảy ra thiên tai các huyện miền núi.

Xã Triệu Long đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Những chuyển biến trong phát triển hợp tác xã ở Vĩnh Linh

(QTO) - Triển khai thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay, hầu hết các hợp tác xã trên địa bàn huyện Vĩnh Linh đã phát triển, thay đổi mô hình sản xuất, kinh doanh, khẳng định tính hiệu quả của mô hình kinh tế tập thể trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Từ đó góp phần tạo động lực cho nông nghiệp,...

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp sau 20 năm thực hiện Nghị quyết 13-NQ/TW và 10 năm triển khai Luật HTX 2012

Sau khi Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) ban hành Nghị quyết số 13/NQ-TW ngày 18/3/2002 về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” đến nay, Tỉnh ủy Quảng Trị đã triển khai thực hiện nghị quyết với việc ban hành nhiều chương trình hành động, chỉ thị...

1 2 »

Đang truy cập: 9

Hôm nay: 1004

Tổng lượt truy cập: 347.820