Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đợt 2, năm 2023 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở năm 2023, cụ thể:
I. Số lượng cần tuyển: 07 chỉ tiêu, trong đó 01 chỉ tiêu sự nghiệp khác và 06 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, cụ thể: 
1.1. Chi cục Thủy sản: 01 chỉ tiêu sự nghiệp khác, tại vị trí việc làm: Quản lý tàu cá và cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá (kiêm nhiệm đăng kiểm tàu cá), tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kỹ thuật điện.
    1.2. Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa: 02 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tại vị trí việc làm: Bảo vệ rừng chuyên trách, tốt nghiệp Trung cấp trở lên nhóm ngành: Lâm nghiệp; ngành: Luật.
    1.3. Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải: 02 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tại vị trí việc làm:
- 01 Phụ trách công tác QLBVR/trực tiếp phụ trách phòng, chống cháy rừng, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng. 
- 01 Phụ trách kỹ thuật, tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành: Lâm nghiệp, Quản lý tài nguyên rừng.
1.4. Ban Quản lý Cảng cá Quảng Trị: 02 chỉ tiêu hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, tại các vị trí việc làm sau:
- 01 Phụ trách điều độ tàu thuyền, giám sát sản lượng; thu nhận nhật ký khai thác, chứng thực tàu cập cảng, rời cảng; thông tin, tuyên truyền; vận hành các hệ thống giám sát tàu cá Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng (Chuyên viên hoặc tương đương), tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Thủy sản, Công nghệ thông tin; ngành: Kinh tế, Kế toán, Thống kê, Quản trị kinh doanh, Khoa học hàng hải, Kỹ thuật điện, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.
- 01 Nhân viên vận hành Hệ thống thu gom, xử lý, thoát nước thải; phụ trách kỹ thuật điện, nước Cảng cá Cửa Việt và Cửa Tùng, tốt nghiệp Trung cấp trở lên nhóm ngành: Thủy sản, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông, Quản lý tài nguyên và môi trường; ngành: Quản lý hàng hải, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật môi trường.
II. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
-     Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 22 Luật Viên chức, Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
-     Đảm bảo yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn của từng vị trí việc làm đăng ký dự tuyển theo các quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm của cơ quan có thẩm quyền và các quy định của Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp chuyên ngành có liên quan.
III.     Nguyên tắc và phương thức tuyển dụng
1.    Về nguyên tắc tuyển dụng, thực hiện thứ tự ưu tiên như sau:
1.1.     Tuyển dụng trước các trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/20217 của Chính phủ;
1.2.    Nếu còn chỉ tiêu, tiếp nhận vào viên chức theo Điều 13, Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ;
1.3.     Sau khi có kết quả tuyển dụng tại khoản 1.1 và 1.2, nếu còn chỉ tiêu, thực hiện tuyển dụng theo quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
2.     Về phương thức tuyển dụng: Căn cứ quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP; Chương II Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ để tổ chức tuyển dụng.
II.     Hồ sơ dự tuyển
1.    Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển, mẫu Phiếu được đăng tải trên các Website: noivuquangtri.gov.vn, sonongnghiep.quangtri.gov.vn hoặc tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP. Riêng các trường hợp đủ điều kiện tuyển dụng theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP kèm theo hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định này.
2.     Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/người.
3.     Thời gian nhận phiếu dự tuyển: 30 ngày, từ ngày 14/11/2023 -13/12/2023.
4.     Hình thức: nộp tại Phòng Tổ chức - Hành chính Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (270 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị); ĐT: (0233)3550367 - 0913.928.448./.
 

Tải file đính kèm tại đây

 

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 628

Tổng lượt truy cập: 3.363.471