Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Công tác CCHC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chi cục Trồng trọt và BVTV, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Đặc biệt, Chi cục đưa 19 thủ tục hành chính vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần. Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Chi cục Trồng trọt và BVTV luôn chủ động nâng cao chất lượng và hiệu quả trong triển khai thực hiện và tuyên truyền, hướng dẫn, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong ngành nông nghiệp nói chung và lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật nói riêng địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu 100% các bộ, ngành, địa phương triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ công trực tuyến là chỉ tiêu quan trọng trong Chính phủ số được nêu tại Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2023 ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-UBQGCĐS ngày 04/4/2023 của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số. Để góp phần biến mục tiêu lớn ấy thành hiện thực, thông qua Hội nghị giao ban định kỳ hàng tháng, thông qua các cuộc họp, hội nghị, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã thường xuyên định hướng các phòng, trạm, các tổ chức đoàn thể, công chức, viên chức và người lao động đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức, kỹ năng cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền các lợi ích khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến nhằm huy động tối đa sự tham gia vào cuộc của xã hội trong việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc thi “Xây dựng video tuyên truyền về công tác cải cách hành chính” năm 2024 của ngành Nông nghiệp và PTNT theo Kế hoạch số 1182/KH-SNN ngày 16/4/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT. Với mục đích tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ công chức, viên chức, người dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính, qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động trong thực hiện Kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh và của Sở Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2021-2025, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi cục đã xây dựng các video clip tuyên truyền các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến công tác cải cách hành chính của Trung ương, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và của Ngành Nông nghiệp và PTNT về triển triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; các mô hình, giải pháp, sáng kiến, các tình huống gắn với thực tiễn hàng ngày trong xử lý, giải quyết thủ tục hành chính. Trọng tâm là xây dựng các video clip hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC có phát sinh trong các TTHC của đơn vị phụ trách, ứng dụng các kênh, trang mạng xã hội như messenger, zalo, facebooks, Instagram, youtube… để tuyên truyền, phổ biến giúp người dân có thể xem và tìm hiểu các dịch vụ công trực tuyến mọi nơi, mọi lúc, đồng thời dễ dàng tiếp cận với các dịch vụ công trực tuyến, phá bỏ được mặc cảm của người dân do không biết hỏi ai và hỏi ở đâu; không mất thời gian tìm hiểu và đi lại; chỉ cẩn thao tác đơn giản mà vẫn nắm được quy trình trình tự các bước, thành phần hồ sơ, điều kiện thực hiện và kể cả thời gian, kinh phí thực hiện... của các dịch vụ công trực tuyến. Thông qua các video clip hướng dẫn này, người dân có thể thực hiện thành thạo các bước của các TTHC trên dịch vụ côngvà nhận kết quả tại nhà, giảm chi phí về mọi mặt. Phạm vi ứng dụng của giải pháp được áp dụng rộng rãi trên nhiều TTHC, trên mọi lĩnh vực và toàn thể người dân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện TTHC. Qua cuộc thi, video clip của Chi cục đã đạt giải nhì của cuộc thi được Ban Tổ chức cuộc thi cũng như người dân trên địa bàn, cộng đồng mạng trên các trang mạng xã hội đánh giá cao.

Trong thời gian tới, để công tác tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, Chi cục Trồng trọt và BVTV tiếp tục tiên phong trong công tác tuyên truyền, xây dựng và duy trì thường xuyên các video clip về các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực phụ trách, đồng thời nâng cao chất lượng tuyên truyền các nội dung về cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Nội dung tuyên truyền đã bám sát các mục tiêu, lộ trình, thực hiện Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của địa phương một cách kịp thời, sâu rộng, hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng người dân. Công tác tuyên truyền đảm bảo thường xuyên, liên tục, đúng trọng tâm, trọng điểm đến mọi người dân để nhân dân hiểu được chính sách và khuyến khích người dân chủ động thực hiện DVCTT...  Đồng thời tận dụng phát huy thế mạnh và tiện ích của các nền tảng mạng xã hội để đăng tải các video clip tuyên truyền nội dung liên quan đến dịch vụ công trực tuyến nhằm đưa thông tin đến với người dân một cách sâu rộng, hiểu quả, qua đó tạo sự đồng thuận và niềm tin mạnh mẽ trong Nhân dân.

Nguyễn Thái Bình - Phòng Hành chính - Tổng hợp, Chi cục Trồng trọt và BVTV

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 5110

Tổng lượt truy cập: 3.424.846