Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tàu cá là yêu cầu tất yếu trong giai đoạn hiện nay, nhất là việc ứng dụng Hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác điện tử (eCDT) để xác nhận, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác; theo dõi, truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác liên thông theo chuỗi từ tàu cá đến tổ chức quản lý cảng cá, cơ quan quản lý nhà nước về thủy sản và các cơ sở, doanh nghiệp thu mua, chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu thủy sản khai thác đảm bảo tính minh bạch, hợp pháp. 

Thời gian qua, Chi cục Thủy sản đã tăng cương công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác điện tử (tải ứng dụng, thao tác sử dụng hệ thống khai báo trước khi tàu cá rời cảng, nhập sản lượng đánh bắt trong quá trình khai thác, khai báo cập cảng…) để cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc kiểm soát tàu rời cảng, cập cảng, thu nộp nhật ký khai thác, giám sát sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng, cấp giấy biên nhận, giấy chứng nhận nguyên liệu theo quy định. Cụ thể, đã tập huấn, hướng dẫn cho các cán bộ các cảng cá chỉ định trên địa bàn, cán bộ các Đồn Biên phòng ven biển và hơn 100 chủ tàu, thuyền trưởng tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên tại các xã Gio Việt, Gio Hải, Trung Giang, Triệu An và TT Cửa Việt. Ngoài ra, trong các ca trực tại Văn phòng Kiểm soát nghề cá tại cảng cá Cửa Việt và cảng cá Cửa Tùng, thành viên thuộc lực lượng Chi cục Thủy sản đã sử dụng điện thoại thông minh của cá nhân, trực tiếp hướng dẫn cho các chủ tàu/thuyền trưởng về cách tải, cài đặt và sử dụng Hệ thống eCDT.