Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Với đặc thù địa bàn quản lý rộng, lực lượng mỏng, điều kiện đi lại không thuận lợi, thời gian qua, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ rừng của đơn vị. Trong đó, có việc ứng dụng các công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị

Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có hơn 21.0000 ha rừng và đất lâm nghiệp; trong đó diện tích đất có rừng hơn 19.000 ha. Diện tích rừng phân bố không tập trung trải dài trên địa bàn 3 xã miền núi gồm xã Vĩnh Hà, Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh và xã Linh Trường, huyện Gio Linh. Thêm vào đó, dân cư sinh sống gần rừng nên việc quản lý, kiểm tra rừng gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng lớn đến công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Trước đây, việc tuần tra, kiểm tra rừng chủ yếu dựa vào máy định vị cầm tay GPS  và bản đồ giấy gây khó khăn trong việc xác định vị trí, hiện trạng, ranh giới, diện tích rừng quản lý.

Nhận diện rõ những khó khăn đó, Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã không ngừng tìm hiểu, tiếp nhận, học tập và vận dụng những phương tiện công nghệ, kỹ thuật mới nhằm ứng dụng vào thực tiễn một cách hiệu quả. Ông Hoàng Duy Quang, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải cho biết: “Để khắc phục hạn chế trên, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải đã khai thác và sử dụng ảnh vệ tinh trên nền tảng website: https://www.planet.com, hoặc trên Google Earth; tích hợp vào smartphone các phần mềm locus map, vtool để xem bản đồ hiện trạng, vị trí, ranh giới của Ban và lưu trữ các tuyến đường tracklog; trang bị 01 thiết bị flycam (thiết bị bay không người lái) giúp quan sát bao quát góc rộng từ trên cao để phục vụ cho công tác tuần tra, kiểm tra rừng hiệu quả hơn”.

Hiên nay, lực lượng chuyên trách BVR của Ban quản lý đã được đào tạo, tập huấn về sử dụng các phần mềm trên smartphone giúp kiểm tra, cập nhật các biến động về rừng, chủ động trong công tác tuần tra, kiểm tra rừng. Ngoài ra, công tác trao đổi thông tin, chỉ đạo, điều hành thường xuyên giữa lãnh đạo đơn vị với lãnh đạo phòng, trạm qua nhóm Zalo đã giúp công việc được triển khai nhanh, kịp thời và hiệu quả hơn.

Từ những cố gắng đó, năm 2021 Ban quản lý đã được Sở Nông nghiệp và PTNT công nhận 2 sáng kiến cải cách hành chính là “Ứng dụng công nghệ chụp ảnh hàng không bằng thiết bị bay không người lái (UAV) phục vụ công tác khoanh, đo, vẽ bản đồ” và “Ứng dụng công nghệ thông tin và ảnh viễn thám vào trong công tác quản lý bảo vệ, theo dõi, cập nhật diễn biến rừng trên địa bàn Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải”.

Thời gian tới, Ban quản lý sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho viên chức và người lao động trong đơn vị đặc biệt là kỹ năng ứng dụng CNTT vào công tác QLBVR và PCCCR.

                                                                                                                                                                   Tin và ảnh: BQLRPH lưu vực sông Bến Hải  

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 78

Tổng lượt truy cập: 823.670