Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và tính cấp thiết cần phải xây dựng hệ thống dữ liệu về hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Theo tinh thần Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025 và tính cấp thiết cần phải xây dựng hệ thống dữ liệu về hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước.

Theo đó, Chi cục Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ cho Phòng Kinh tế hợp tác và Cơ điện nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong việc báo cáo và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về HTX Nông nghiệp.

Với việc triển khai ứng dụng bộ công cụ Office trên google với nền tảng trang tính (excel) cho UBND cấp huyện để hỗ trợ xây dựng cơ sở dữ liệu, cập nhật thông tin, báo cáo số liệu HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị bước đầu đã tạo được nhiều thuận lợi và đạt được kết quả tích cực như: số liệu được cập nhật nhanh, không phải mất thời gian tổng hợp, hình thành được kho dữ liệu về hợp tác xã nông nghiệp với nhiều nội dung. Nhờ vậy, công tác báo cáo số liệu HTX nông nghiệp theo tháng, quý được thực hiện đầy đủ cả về nội dung thông tin và thời gian theo yêu cầu của cấp trên. Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi hệ thống báo cáo trực tuyến của cấp huyện, vẫn còn gặp khó khăn do lượng thông tin, nội dung báo cáo yêu cầu nhiều và số lượng HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện tương đối lớn. Vì vậy cán bộ phụ trách HTX nông nghiệp phải chờ bản báo cáo từ các HTX gửi và tổng hợp, nhập vào hệ thống báo cáo. Đây được xem là khâu mất khá nhiều thời gian và có một số HTX cung cấp thiếu số liệu theo yêu cầu của báo cáo.

Để khắc phục được những tồn tại đó, trong thời gian đến, cần tổ chức khoá tập huấn để hướng dẫn cho các HTX nông nghiệp sử dụng ứng để trực tiếp báo cáo số liệu của HTX vào hệ thống cơ sở dữ liệu theo yêu cầu.

 Tác giả: Tuấn Anh – Chi cục Phát triển nông thôn

Đang truy cập: 4

Hôm nay: 4668

Tổng lượt truy cập: 2.114.325