Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Với sự hỗ trợ của dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2), đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cơ bản hoàn thiện các tài liệu liên quan của Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với sự hỗ trợ của dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2), đến nay Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cơ bản hoàn thiện các tài liệu liên quan của Đề án để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ bao gồm 6 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế, với tổng diện tích đất là 5,15 triệu ha và dân số khoảng 10,5 triệu người. Vùng Bắc Trung Bộ gồm phần lớn diện tích lá rộng thường xanh hiện có của Việt Nam và một số khu vực đa dạng sinh học có tầm quan trọng toàn cầu.

Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ theo tính toán giảm phát thải được 24,6 triệu tấn CO2e (sau khi đã trừ đi 25% dự phòng) trong giai đoạn 2018 - 2025. Trong đó, giai đoạn thực hiện Hiệp định chi trả Giảm phát thải  2019-2024 giảm phát thải được 19,5 triệu tấn CO2e và Ngân hàng Thế giới đã cam kết mua 10,3 triệu tấn CO2 quy đổi, tương đương với 51,5 triệu đô la Mỹ.

Ngoài lợi ích về giảm phát thải, Đề án còn mang lại các lợi ích phi các-bon trên các khía cạnh kinh tế - xã hội, môi trường và quản trị tại các tỉnh thực hiện như: Duy trì sinh kế bền vững, tăng thu nhập và việc làm cho người dân sống chủ yếu dựa vào rừng; thúc đẩy phát triển nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn đa dạng sinh học, nguồn tài nguyên rừng; bảo vệ và duy trì các hệ sinh thái; tăng cường quản trị xã hội cấp thôn bản; quản lý rừng bền vững, quy hoạch sử dụng đất có sự tham gia.

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 4954

Tổng lượt truy cập: 2.114.609