Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Với mục tiêu nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và quản lý bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong năm 2017 và 2018, Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) đã hỗ trợ trang bị 2 đợt máy tính bảng cho các cán bộ kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn thiên nhiên .. nhằm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Với mục tiêu nâng cao năng lực giám sát diễn biến tài nguyên rừng và quản lý bảo vệ hiệu quả tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong năm 2017 và 2018, Dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 (FCPF-2) đã hỗ trợ trang bị 2 đợt máy tính bảng cho các cán bộ kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn thiên nhiên .. nhằm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các phần mềm tích hợp trên máy tính bảng cho phép người dùng theo dõi, thu thập thông tin hiện trường cung cấp dữ liệu đầu vào cho hệ thống; theo dõi diễn biến rừng trên cơ sở dữ liệu nền kiểm kê rừng của tỉnh.

Bên cạnh việc cung cấp máy tính bảng phục vụ theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh, Ban quản lý dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị cũng đã phối hợp với Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị tổ chức các lớp tập huấn về sử dụng và vận hành phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tích hợp trên máy tính bảng cho các bộ của các đơn vị liên quan.

Sau thời gian ứng dụng máy tính bảng cho công tác theo dõi diễn biến tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, đánh giá bước đầu cho thấy các đơn vị nhận hỗ trợ thiết bị đã ứng dụng tốt thiết bị trong thực hiện nhiệm vụ. Máy tính bảng đã hỗ trợ rất hiệu quả trong việc theo dõi diễn tài nguyên rừng, góp phần nâng cấp hệ thống theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hiện tại. Các phần mềm tích hợp trên máy tính bảng đã giúp người dùng theo dõi diễn biến rừng trên cơ sở dữ liệu nền kiểm kê rừng của tỉnh. Phần mềm được ban hành sử dụng theo Quyết định số 4539/QĐ-BNN-TCLN ngày 06/11/2017 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc Ban hành Phần mềm cập nhật diễn biến rừng.

Thông qua các thiết bị hỗ trợ gồm máy tính bảng, hệ thống máy chủ, khi có bất kỳ tác động nào vào rừng như phá rừng, cháy rừng, xâm lấn đất lâm nghiệp trái phép, lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan không phải sử dụng phương pháp đo thủ công như trước mà sẽ xác định tọa độ để phát hiện hoặc kiểm đếm thiệt hại. Các cán bộ khi được khảo sát đều đánh giá cao về tính thiết thực, hiệu quả, sự tiện ích và thuận lợi của máy tính bảng trong quá trình đi thực địa.

Với những kết quả có được, máy tính bảng được xem là một phương pháp cải tiến, hiện đại, hiệu quả về chi phí, tiết kiệm thời gian và dễ sử dụng hơn so với việc sử dụng biểu mẫu trên giấy in như cách truyền thống. Sử dụng máy tính bảng để quản lý tài nguyên rừng là một trong những phương pháp hữu hiệu giúp cho công tác quản lý được hiệu quả hơn, nâng cao năng lực trong công tác quản lý, giám sát tài nguyên rừng.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 585

Tổng lượt truy cập: 679.541