Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (viết tắt là dự án FCPF2) đã tổ chức cuộc hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp nhằm sẵn sàng thực hiện REDD+ và Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Ngày 23 tháng 11 năm 2018, Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ tại Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị (viết tắt là dự án FCPF2) đã tổ chức cuộc hội thảo tham vấn về các giải pháp ngoài ngành lâm nghiệp nhằm sẵn sàng thực hiện REDD+ và Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Tham dự cuộc hội thảo có ông Võ Văn Hưng - Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT, Phó ban chỉ đạo REDD+ tỉnh, Giám đốc dự án FCPF2 tỉnh chủ trì hội thảo và hơn 40 đại biểu là đại diện các Sở, Ngành, tổ chức đoàn thể, địa phương và các đơn vị có liên quan.

Mục đích của cuộc hội thảo nhằm tăng cường sự hợp tác liên ngành trong phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường và góp phần đảm bảo các chính sách về an toàn xã hội, môi trường trong thực hiện các hoạt động về REDD+. Xác định những nội dung, hoạt động, biện pháp can thiệp ngoài ngành lâm nghiệp trong giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến 2030 nhằm sẵn sàng thực hiện REDD+ trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, cán bộ Ban quản lý dự án FCPF2 tỉnh, Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Phát triển nông thôn và các bên liên quan đã có các bài trình bày về REDD+, Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ; Các nguyên nhân mất rừng và suy thoái rừng tại tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch hành động REDD+ tỉnh Quảng Trị; Kế hoạch phát triển nông thôn trong giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng đến 2025.

Hội thảo đã ghi nhận rất nhiều ý kiến chia sẻ của các đại biểu về các hoạt động ngoài ngành lâm nghiệp làm ảnh hưởng đến mất rừng và suy thoái rừng, những giải pháp can thiệp ngoài ngành lâm nghiệp nhằm sẵn sàng thực hiện REDD+ và Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Các ý kiến của các đại biểu đã được Ban quản lý dự án FCPF2 tỉnh Quảng Trị tổng hợp, tiếp thu và báo cáo các bên liên quan nhằm góp phần thực hiện thành công kế hoạch hành động REDD+ của tỉnh và Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 82

Tổng lượt truy cập: 823.674