Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Nhằm củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tích hợp trên máy tính bảng cho các cán bộ đã tham gia tập huấn mở rộng năm 2017 và 2018, trong các ngày 24/9/2019 và 26-27/9/2019,

Nhằm củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tích hợp trên máy tính bảng cho các cán bộ đã tham gia tập huấn mở rộng năm 2017 và 2018, trong các ngày 24/9/2019 và 26-27/9/2019,

Ban quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 2 lớp tập huấn về nâng cao năng lực kỹ thuật sử dụng phần mềm “Theo dõi diễn biến Tài nguyên Rừng tích hợp trên Máy tính bảng”.

Tổng số đã có 60 cán bộ đến từ các đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia 2 lớp tập huấn do dự án tổ chức, bao gồm: Chi cục Kiểm lâm,  hạt Kiểm lâm các huyện Hướng Hóa, Đakrông, Hải Lăng, Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Thị xã Quảng Trị, Thành phố Đông Hà, Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải; Ban QLRPH lưu vực sông Thạch Hãn; Ban QLRPH Hướng Hóa-Đakrông; Khu BTTN Đakrông và Khu BTTN Bắc Hướng Hóa.

Qua các nội dung giảng dạy của giảng viên, các học viên đã được nâng cao kỹ năng và thao tác thành thạo kỹ năng vận hành phầm mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tích hợp trên máy tính bảng, thu thập các dữ liệu có độ chính xác hơn, góp phần quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Bên cạnh các bài học lý thuyết trên lớp, giảng viên đã cho các học viên đi thực hành ngoài hiện trường nhằm giúp cho học viên nắm vững hơn kiến thức đã được học và thuần thục các thao tác hơn khi sử dụng.

Lớp tập huấn cho cán bộ Kiểm lâm, các Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu Bảo tồn thiên nhiên ngày 26 và 27/9/2019

Kết quả đánh giá thực hiện sau khi được tập huấn cho thấy 100% học viên tiếp thu đầy đủ các kiến thức được tập huấn và thực hành tại hiện trường, các học viên đều đánh giá lớp tập huấn là rất cần thiết và cần thiết (2 mức), giúp nâng cao kỹ năng và thao tác thành thạo kỹ năng vận hành phầm mềm theo dõi diễn biến tài nguyên rừng tích hợp trên máy tính bảng cho các học viên.

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 520

Tổng lượt truy cập: 702.282