Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Trong hai ngày 29 và 30/11/2019, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam Giai đoạn 2 (FCPF-2) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn chỉnh các tài liệu và tập huấn về đảm bảo an toàn môi trường và xã hội trong vùng Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Trong hai ngày 29 và 30/11/2019, Ban Quản lý dự án Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+ ở Việt Nam Giai đoạn 2 (FCPF-2) tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội thảo tham vấn hoàn chỉnh các tài liệu và tập huấn về đảm bảo an toàn môi trường và xã hội trong vùng Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Tham dự cuộc hội thảo có 77 đại biểu và chuyên gia tư vấn đến từ Ban quan lý dự án FCPF-2 Trung ương, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị, Chi cục Kiểm lâm, Sở Tài nguyên và môi trường, các Phòng ban thuộc các huyện Đakrông, Hướng Hóa, Gio Linh, Vĩnh Linh, các Công ty lâm ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn thiện nhiên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và đại biểu, cộng đồng của 19 xã tham gia thực hiện REDD+.

Mục đích của hội thảo là nhằm tham vấn với các bên liên quan tại địa phương về các tài liệu đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội để thực hiện đề án “Giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu cho tài liệu đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội, góp phần hoàn thiện và đảm bảo thực hiện thành công Đề án Giảm phát thải và Chuyển quyền Giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Trên cơ sở ý kiến góp ý của các đại biểu tham gia hội thảo, chuyên gia tư vấn và Ban quản lý dự án FCPF-2 tỉnh Quảng Trị sẽ tổng hợp, bổ sung, hoàn chỉnh tài liệu đảm bảo an toàn về môi trường và xã hội trong vùng Đề án giảm phát thải và chuyển quyền giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ.

Đang truy cập: 15

Hôm nay: 4693

Tổng lượt truy cập: 2.114.350