Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia

1. Logo Ngày chuyển đổi số quốc gia

 

2. Backdrop Ngày chuyển đổi số quốc gia:

 

 

3. Băng rôn Ngày chuyển đổi số quốc gia:

 

 

 

4. Standee Ngày chuyển đổi số quốc gia:

 

5. Photobooth Ngày chuyển đổi số quốc gia:

 

6.  Avatar frame Ngày chuyển đổi số quốc gia:

 

 

Xem chi tiết Tại đây./.

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 1736

Tổng lượt truy cập: 678.874