Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Chín tháng đầu năm 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nguồn lợi thủy sản xuất hiện nhiều, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực vươn khơi bám biển đánh bắt thủy sản, nhất là các nghề lưới vây, lưới rê, pha xúc… Dự ước sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm 2021 đạt trên 23.538 tấn, đạt 87,2% kế hoạch năm 2021; trong đó, khai thác biển hơn 22.301 tấn, khai thác nội địa hơn 1.228 tấn.

Chín tháng đầu năm 2021, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nguồn lợi thủy sản xuất hiện nhiều, ngư dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực vươn khơi bám biển đánh bắt thủy sản, nhất là các nghề lưới vây, lưới rê, pha xúc… Dự ước sản lượng khai thác thủy sản 9 tháng đầu năm 2021 đạt trên 23.538 tấn, đạt 87,2% kế hoạch năm 2021; trong đó, khai thác biển hơn 22.301 tấn, khai thác nội địa hơn 1.228 tấn.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Nguyễn Hoài Nam cho biết, trong 3 tháng cuối năm 2021, Chi cục Thủy sản sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương trong việc hướng dẫn ngư dân nắm bắt mùa vụ, ngư trường để vươn khơi bám biển, khai thác đúng vùng, đúng tuyến. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) tại các cảng cá, tổ tự quản tàu thuyền và cộng đồng ngư dân. Tổ chức rà soát, xác định các chủ tàu và tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để có biện pháp quản lý, phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Thông tin kịp thời tình hình thời tiết trên biển nhằm đảm bảo an toàn cho người và tàu cá. Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn ngư dân về các chính sách phát triển thủy sản như bảo hiểm tàu cá, duy tu, sửa chữa, hỗ trợ nhiên liệu tàu cá khai thác ở vùng biển xa… nhằm động viên ngư dân vươn khơi bám biển, phát triển hoạt động khai thác thủy sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Phan Đình Dũng – Chi cục Thủy sản

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 150

Tổng lượt truy cập: 823.742