Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đến nay toàn tỉnh đã có 163 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT)

Thực hiện Luật Thủy sản 2017 và các giải pháp chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đến nay toàn tỉnh đã có 163 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT)

Qua đó đã theo dõi, giám sát được các tàu cá hoạt động trên biển, nhất là đối với các tàu cá có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài. Tuy nhiên, qua rà soát, Chi cục Thủy sản xác định vẫn còn 160 tàu cá chưa lắp đặt thiết bị GSHT, trong đó có 126 tàu cá chưa lắp đặt do vướng các quy định mới của Luật Thủy sản 2017; 34 tàu cá chưa chấp hành lắp đặt theo quy định. Ngoài ra, có 39 tàu cá đã lắp đặt thiết bị GSHT nhưng ngưng dịch vụ, 7 tàu cá không bật thiết bị GSHT khi đưa tàu cá đi khai thác trên biển. Trong thời gian tới nếu cơ quan chức năng không tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn và xử lý nghiêm thì tàu cá Quảng Trị có nguy cơ cao vi phạm các quy định chống khai thác IUU, ảnh hưởng rất lớn đến nỗ lực khắc phục “thẻ vàng” của EC đối với thủy sản Việt Nam.