Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2021), sáng 31/3 và 01/4/2021, Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thả hơn 9.000 con cá giống các loại gồm cá trắm, cá mè, cá trôi, cá trê tại hồ thủy lợi Km 6, Phường 4, thành phố Đông Hà và 100.000 con tôm giống tại cửa biển Cửa Việt để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi và các quy định về khai thác thủy sản.

Nhân kỷ niệm 62 năm ngày truyền thống ngành Thủy sản (01/4/1959 - 01/4/2021), sáng 31/3 và 01/4/2021, Chi cục Thủy sản - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức thả hơn 9.000 con cá giống các loại gồm cá trắm, cá mè, cá trôi, cá trê tại hồ thủy lợi Km 6, Phường 4, thành phố Đông Hà và 100.000 con tôm giống tại cửa biển Cửa Việt để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi và các quy định về khai thác thủy sản.