Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 1/7/2024, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng vuối năm 2024. Tham dự Hội nghị có Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Trưởng, phó các phòng và tương đương thuộc Sở; Chuyên viên cơ quan Sở; Trưởng, phó các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Lãnh đạo Văn phòng Nông thôn mới tỉnh; Lãnh đạo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh.

 

Trong 6 tháng đầu năm Ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động phối hợp có hiệu quả với các ngành, địa phương tăng cường công tác tổ chức chỉ đạo sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kêu gọi các doanh nghiệp liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị nông sản, ứng dụng các quy trình canh tác an toàn, bền vững và thân thiện với môi trường. Về tổ chức sản xuất, toàn ngành đã và đang đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả, các sản phẩm đặc sản của tỉnh gắn với xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, Ngành Nông nghiệp và PTNT đã chủ động, tích cực tham mưu UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, chương trình, đề án, phương án, kế hoạch sát đúng, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn và thực tiễn sản xuất.

Qua 6 tháng đầu năm tốc độ tăng trưởng ngành nông, lâm, thủy sản đạt trên 3,34%; Sản lượng lương thực có hạt đạt 172.869,1 tấn đạt 61,74% kế hoạch năm; Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước 31.007,4 tấn, đạt 51,25% kế hoạch năm; Tổng sản lượng thủy sản đạt 18.360,3 tấn, đạt 50% kế hoạch năm; Diện tích trồng rừng tập trung 4.157,35 ha (đạt 51,3% kế hoạch năm); số lượng cây lâm nghiệp trồng phân tán 1.742.000 cây (đạt 56,7% kế hoạch năm); Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng ước đạt là 590.291 m3 (đạt 59% kế hoạch năm); Toàn tỉnh có 75/101 xã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm tỷ lệ 74,3%), bình quân tiêu chí toàn tỉnh là 16,1 tiêu chí/ xã (tăng 0,3 tiêu chí/ xã so với cuối năm 2023).

(ông Hồ Xuân Hòe, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Hồ Xuân Hòe, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ rõ để tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; cần tiếp tục triển khai tích cực, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, chương trình công tác trọng tâm của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh; cam kết giữa lãnh đạo các cơ quan đơn vị với tập thể lãnh đạo Sở; Phối hợp với các đơn vị liên quan, các địa phương tiếp tục chỉ đạo thực hiện hương án số 6803/PA-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh về Phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp đảm bảo các mục tiêu trong năm 2024, đặc biệt tham mưu tổ chức sản xuất thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2024; Tăng cường công tác chỉ đạo sản xuất, cử cán bộ bám sát cơ sở, hướng dẫn các biện pháp quản lý dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; Thực hiện tốt công tác dự báo, nhận định tình hình xâm nhập mặn, tham mưu và chỉ đạo sản xuất, ứng phó thiên tai kịp thời; Triển khai công tác PCCCR để giảm thiểu thiệt hại do cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế; Tiếp tục tập trung cao điểm, huy động các nguồn lực triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ Quan trắc môi trường nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh năm 2024;  Tăng cường công tác thanh kiểm tra vật tư nông nghiệp trên địa bàn nhằm kiểm soát chất lượng đầu vào của vật tư nông nghiệp để phục vụ cho sản xuất vụ Hè Thu và Thu Đông 2024; Tiếp tục chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực, đẩy nhanh kế hoạch thực hiện chuyển đổi số Ngành Nông nghiệp; Tiếp tục kêu gọi và hỗ trợ các Doanh nghiệp đẩy mạnh liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ và chế biến; đảm bảo công tác tưới tiêu đáp ứng nhu cầu mở rộng các diện tích sản xuất trên địa bàn, nhất là các vùng sản xuất sạch, có chứng nhận, sản phẩm OCOP, an toàn thực phẩm...; huy động lồng ghép các nguồn lực đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tăng cường hỗ trợ đưa các sản phẩm nông sản lên sàn thương mại điện tử... góp phần nâng cao giá trị gia tăng cho các mặt hàng nông sản trên địa bàn.

Tại Hội nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã trao giải cuộc thi Cuộc thi Xây dựng video tuyên truyền về công tác cải cách hành chính” năm 2024 của ngành Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. Với 1 Giải nhất: Chi cục Phát triển nông thôn; 02 Giải nhì: Chi cục Trồng trọt và BVTV và Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản; 03 Giải ba: Trung tâm Khuyến nông, Ban quản lý Cảng cá và BQL KBT Thiên nhiên Đakrông; 04 Giải khuyến khích: Chi cục Kiểm lâm, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, BQL RPH Lưu vực Sông Thạch Hãn, BQL KBT Thiên nhiên Bắc Hướng Hoá.

Phan Việt Toàn

Đang truy cập: 12

Hôm nay: 5446

Tổng lượt truy cập: 3.425.182