Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Nhằm mở rộng phát triển diện tích lúa sản xuất hữu cơ trên địa bàn tỉnh trong các vụ tới. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị đã tổ chức hội nghị trao đổi các nội dung về mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ lúa hữu cơ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị trực thuộc sở, đại diện lãnh đạo các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, và Vĩnh Linh, Công ty cổ phần tổng công ty Sông Gianh.

Vụ Đông Xuân 2023-2024 Các địa phương trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất với diện tích sản xuất lúa đạt 25.969 ha, đạt 101,8% kế hoạch (KH: 25.500 ha). Trong đó, diện tích lúa chất lượng cao 20.500 ha, đạt 80% diện tích gieo trồng. Diện tích sản xuất lúa cánh đồng lớn trên 7.000 ha, đạt 65% kế hoạch (KH: 11.000 ha), diện tích lúa liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm: hơn 1.380 ha, trong đó diện tích sản xuất hữu cơ: 669,75 ha (Diện tích chứng nhận 87,35 ha; sản xuất canh tác tự nhiên 80,2 ha; sản xuất theo hướng hữu cơ: 502,2 ha); VietGap 93,9 ha; theo hướng ATTP: 102 ha; sản xuất lúa giống 63 ha; sản xuất lúa thương phẩm hơn: 447 ha.

Hiện nay Công ty cổ phần tổng công ty Sông Gianh đã liên kết với các huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh và Vĩnh Linh phát triển khoảng 300 ha lúa theo hướng hữu cơ liên kết bao tiêu sản phẩm. Tại buổi trao đổi các đại biểu đã thảo luận đưa ra các giải pháp để phát triển nhân rộng điên tích lúa sản xuất hữu cơ trong thời gian đến. Trong thời gian đến Công ty sẽ phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các địa phương mở rộng thêm 300 đến 500 ha, và chuyển một phần diện tích theo hướng hữu cơ sang sản xuất hữu cơ, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra mục tiêu đến năm 2025 toàn tỉnh có khoảng 1.000 ha diện tích lúa hữu cơ.

Phan Việt Toàn

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 469

Tổng lượt truy cập: 3.363.312