Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Kết quả kiểm tra liên ngành cấp tỉnh Tháng cao điểm Tết nguyên đán Giáp Thìn và Mùa lễ hội xuân 2024 (đợt 1 từ ngày 10-15/01/2024)
Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-BCĐ ngày 19/12/2023 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị về việc Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, Sở Nông nghiệp và PTNT  đã ban hành Kế hoạch số 3634/KH-SNN về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩmTết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024; thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024. Theo đó, Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm do Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì sẽ tiến hành kiểm tra trên địa bàn các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng trong 02 đợt, đợt 1 từ ngày 10-15/01/2024,  đợt 2 từ ngày 23 - 26/01/2024.
Trong đợt 1,Đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm đã làm việc với Ban Chỉ đạo LNVSATTP huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong và tiến hành kiểm tra  ATTP tại một số cơ sở trên địa bàn các huyện, kết quả như sau:
1. Công tác chỉ đạo điều hành.
UBND các huyện đã quan tâm chỉ đạo công tác quản lý Nhà nước về ATTP, phân công trách nhiệm quản lý rõ ràng, không để tình trạng quản lý chồng chéo xảy ra trên các lĩnh vực Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Công thương;  ban hành Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân 2024, Quyết định thành lập các đoàn kiểm tra liên ngànhATVSTP huyện năm 2024; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai công tác thông tin tuyên truyền xây dựng Kế hoạch triển khai các hoạt động thông tin truyền thông giáo dục sức khỏe về an toàn thực phẩm…
2. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm.
Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm tại 09 cơ sở; tiến hành xét nghiệm nhanh 01 mẫu thực phẩm, kết quả: không phát hiện mẫu thực phẩm vi phạm.
Trong quá trình kiểm tra, hầu hết các cơ sở đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, tuy nhiên đa số cơ sở hoạt động nhỏ lẻ, thời vụ nên việc chấp hành các quy định pháp luật về điều kiện đảm bảo ATTP còn hạn chế, đoàn kiểm tra đã nhắc nhở một số cơ sở sản xuất, chế biến tăng cường vệ sinh dụng cụ, thiết bị sản xuất đồng thời bố trí cơ sở vật chất phù hợp theo quy định.
Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra đã phát hiện 05/09 (tỷ lệ 56%) cơ sở vi phạm về điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm, gồm 01 cơ sở vi phạm về “Không thực hiện quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước”, 04 cơ sở vi phạm về “sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không mang đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định”. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, chuyển thanh tra Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền, tông số tiền xử xử phạt là 12.000.000 đồng.
Trong thời gian tới, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản tiếp tục chủ trì và phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch sô 3634/KH-SNN. Theo đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình ở tỉnh và các cơ quan truyền thông tuyến huyện, hệ thống loa phát thanh tại các thôn, xã tham gia tuyên truyền về bảo đảm ATTP theo quy định của pháp luật cho người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng; kịp thời công khai các trường hợp vi phạm quy định ATTP; đăng tải danh sách các chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thuỷ sản an toàn trên bản tin nông nghiệp, Website của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông lâm thủy sản đảm bảo an toàn đến người tiêu dùng;  thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP nông lâm thủy sản, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ theo quy định; thực hiện lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm trên mẫu thuỷ sản, rau, trái cây, sản phẩm chế biến tại các vùng sản xuất, cơ sở chế biến nông sản, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh; thực hiện công tác thẩm định, hướng dẫn hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP theo quy định…

Đang truy cập: 1

Hôm nay: 738

Tổng lượt truy cập: 3.363.582