Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Ngày 16/2/2024, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ngành đi thăm, kiểm tra các mô hình sản xuất nông nghiệp tại các huyện Hướng Hóa, Cam Lộ và Gio Linh.