Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Thực hiện Kế hoạch số 298/KH-SNN ngày 13/02/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và chương trình công tác trọng tâm năm 2023 của đơn vị; Ngày 02/8/2023, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tổ chức khai giảng lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2023 cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh, buôn bán phân bón đủ điều kiện với 30 người tham gia tập huấn.

Ảnh: Đại diện Lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật bế giảng lớp tập huấn

Với thời gian tập huấn 03 ngày, các học viên đã nắm bắt được kiến thức chuyên môn về phân bón và các quy định hiện hành của pháp luật về quản lý phân bón bao gồm: Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14; Nghị định số 130/2022/NĐ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về quản lý phân bón; Nghị định số 31/2023/NĐ-CP ngày 09/6/2023 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trồng trọt và các văn bản QPPL liên quan đến quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường nói chung. Kết thúc đợt tập huấn, căn cứ  bài kiểm tra cuối khóa, Chi cục Trồng trọt và BVTV đã cấp Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón cho 30 học viên. Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón có giá trị trên toàn quốc, là 01 trong 03 điều kiện bắt buộc làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị Chi cục Trồng trọt và BVTV cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón.

  Trong thời gian tới, Chi cục Trồng trọt và BVTV tiếp tục hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón hoàn thiện hồ sơ và nộp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh để tiến hành các bước cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón theo quy định, nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân kinh doanh phân bón theo quy định của pháp luật, góp phần quản lý tốt việc buôn bán phân bón trên địa bàn tỉnh, phục tốt cho sản xuất nhằm nâng cao năng suất sản lượng cây trồng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái./.

Bài và ảnh: Nguyễn Văn Bình, Phòng Thanh tra- Pháp chế

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Quảng Trị

Đang truy cập: 2

Hôm nay: 2460

Tổng lượt truy cập: 3.360.486