Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Để tăng cường công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, ngay từ đầu năm Chi cục Thủy sản đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động thông tin tuyên truyền và phổ biến pháp luật về thủy sản, nhất là tuyên truyền công tác chống khai thác IUU.

Sáu tháng đầu năm 2024, Chi cục đã tổ chức 06 lớp tập huấn về các quy định của Luật thủy sản với 360 người tham gia; tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn ven biển phát thanh trên loa của các thôn và khu phố ven biển về nội dung chống khai thác IUU với thời lượng 02h/ngày cho các đối tượng chủ tàu và thuyền trưởng; gửi 15 tin, bài về Bản tin ngành Nông nghiệp và PTNT; viết 19 tin, bài trên Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lắp đặt 76 panô tại các địa phương ven biển để tuyên truyền về công tác chống khai thác IUU. Ngoài rà, trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ lực lượng Kiểm ngư, thành viên Văn phòng kiểm soát nghề cá và Chi đoàn thanh niên Chi cục Thủy sản đã tổ chức phát hàng trăm tờ rơi tuyền truyền pháp luật về thủy sản, nhất là việc hướng dẫn người dân sử dụng hệ thống phần mềm nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc thuỷ sản khai thác điện tử (eCDT), các quy định về xử lý tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình trên 6 giờ và trên 10 ngày.

Description: D:\Ngocminhcl\IUU\Năm 2024\Pano tuyên truyền\Phát tờ rơi cho thuyền trưởng trên biển.jpg