Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến nông Quốc Gia. Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị đã phối hợp cùng Trung tâm khuyến nông tỉnh Thừa thiên Huế triển khai mô hình nuôi cá Nâu thương phẩm gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Cá Nâu là loại thủy sản khá dễ nuôi, ít dịch bệnh. Cá sinh trưởng và phát triển tốt trong môi trường nước ngọt, lợ, mặn, loài cá này được xem là đối tượng triển vọng nuôi chuyên canh hoặc nuôi xen với các loại khác. Những vùng nuôi tôm bị dịch bệnh, hoặc những ao nuôi tôm không sử dụng, đây là điều kiện để người dân có thể tận dụng để nuôi cá nâu.

100

(cá Nâu được thả xuống ao nuôi)

Điểm mô hình trình diễn được thự hiện trên quy mô 1 ha tại xã Trung Giang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Với số lượng thả 30.000 con, kích cở giống thả từ 4 đến 6 cm. Tham gia thược hiện mô hình Trung tâm đã hỗ trợ cho hộ thực hiện 50% chi phí giống, thức ăn, chế phẩm, khoáng. Ngoài ra cán bộ kỹ thuật trung tâm đã tập tập huấn kỹ thuật thả giống, cũng như quy trình nuôi cá nâu thương phẩm hiệu quả, các khâu chuẩn bị ao nuôi, chọn giống, quản lý nguồn thức ăn, quản lý môi trường, cũng như phòng bệnh cho cá, hạn chế sử dụng hóa chất nhằm tạo ra sản phẩm sạch cho thị trường tiêu thụ.

Mô hình triển khai nhằm chuyển đổi đối tượng nuôi mới. Phát triển bề vững và hiệu quả nghề nuôi biển, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, tạo ra sản phẩm đặc trưng và lợi thế của vùng miền.

Phan Việt Toàn

Đang truy cập: 20

Hôm nay: 5354

Tổng lượt truy cập: 3.425.089