Chi tiết - Sở Nông nghiệp và PT nông thôn

 

Để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trong thời gian qua, đồng thời bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thực hiện Công điện số 1058/CĐ-TTg ngày 04/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách, trọng tâm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu, chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5 (dự kiến tháng 4 năm 2024) và triển khai kế hoạch nuôi trồng thủy sản năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

Từ ngày 14/3/2024 - 28/3/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức đoàn làm việc với UBND các huyện, thành phố và thị xã. Tham gia đoàn làm việc của Sở Nông nghiệp và PTNT có đồng chí Nguyễn Phú Quốc, Phó Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Hữu Vinh, Phó Giám đốc Sở, Lãnh đạo Chi cục Thủy sản và Chi cục Chăn nuôi- Thú y, Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở. Nội dung làm việc với các địa phương về công tác tuyên truyền, thực hiện các chính sách, quản lý tàu cá, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá, công tác xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến khai thác thủy sản; về công tác triển khai các giải pháp nuôi trồng thủy sản năm 2024 để đảm bảo chỉ tiêu Kế hoạch; bàn các giải pháp phát triển sản xuất chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh và xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trong thời gian tới.
Thông qua buổi làm việc để phối hợp với các địa phương triển khai một số giải pháp, nhiệm vụ trong thời gian tới để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm 2024, đồng thời triển khai một số giải pháp khắc phục tồn tại các nội dung chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định để chuẩn bị đón Đoàn Thanh tra của EC lần thứ 5 (dự kiến tháng 6 năm 2024).

                                                                                                Lê Đức Thắng - Chi cục Thủy sản
 

Đang truy cập: 6

Hôm nay: 1364

Tổng lượt truy cập: 3.351.412